Vodstvo

UPRAVA

Lovorko Mamić
Direktor družbe

    

DIREKTORJI

Andreja Medved
Direktorica za outgoing

Vlado Tance
Direktor za incoming

Špela Kajtazovič
Direktorica računovodstva in kadrovske službe

Tina Pielick Blažić
Direktorica nabave

Katarina Brdnik
Direktorica za marketing

Florim Asani
Vodja IT

NADZORNI SVET

Ignacio Casanova
Predsednik nadzornega sveta

Juan Hornedo Lopez-Ibor
Namestnik predsednika nadzornega sveta

Tina Habjanič
Predstavnica delavcev, članica nadzornega sveta

PODPORA UPRAVI

Suzana Škrilec
Vodja pravne službe

Jasmina Topolovec
Vodja kontrolinga

Tina Habjanič
Vodja kontrolinga - povezane družbe